Д-р Кателиева: Нужни са законодателни промени за въздушната медицинска помощ