Над половината от земеделските ферми са изчезнали за 10 години