Кръговото на "Скобелева майка" в Пловдив се наводни