Извънредна ситуация в Пиринско! Високи нива на реките Струма и Места, паднал камък на ж. п линия край с. Черна Места, подкопани диги и още..