Пореден повод за гордост на Петрич! Tриумф на Евелина Николова!