Япония изолира нов вид COVID-19, за да го проучи по-добре