Американската демократична система е в началото на радикална промяна - Свят