За четвърти път се наводнява сградата на бившето ОСО в Хасково