Бумът на индийския фондов пазар тревожи централната банка на страната