Транспортните средства превозващи храни със специален стикер от БАБХ