Ревизоро твърди, че изпускането на "Студена" не е закъсняло