Борисов за наводненията: Радостното на тази ситуация е, че язовирите се пълнят