Кой е дипломатът ветеран, който ще стане шеф на ЦРУ?