Стар колектор с кабели до метрото установиха инженерите