Азия през 2021 г. – възстановяването и реформите ще продължат