Златото изпревари долара за пръв път в резервите на Русия