Върнахме отново незаконен боклук на Италия - 22, 72 т текстил