Под 8% е делът на положителните тестове за COVID-19