40% от потреблението на свинско месо у нас е от български ферми