„Умна Арктика“. Ще бъде създаден единен цифров ресурс за проекти във високите географски ширини