Медведев е новият шампион в Лондон, взема рекордна премия