Българка влезе с постоянен комитет на Световната антидопингова агенция