И в Германия пилеят пари на данъкоплатците. Пет случая