До дни Софийският университет ще реши как да постъпи с проф. Михаил Мирчев