Заведения си работят след 23:30 ч. и не пускат полиция за проверка