Испания спира да допуска граждани на България и още близо 30 държави без отрицателен тест