Заев: В Договора фигурира „обща история“, да я погледмен през европейската призма