Варшавската фондова борса иска да стане регионален център за бизнеса и инвеститорите