COVID-паспорт ще позволява свободно придвижване из Великобритания