САЩ прекратиха участието си в договора "Открито небе"