Във Франция разпоредиха да бъдат избити заразени норки