ЛГБТ лицата с по-голям риск от развитие на деменция