Липса на легла или отказ за прием в болница са причина за смъртта на 36-годишен мъж?