Ремонтът на бул.“Освобождение“ приключи, движението пуснато официално