Жители на кв. “Младост” спасяват дървета от строеж в квартала