БАН: Хората все повече не одобряват мерките срещу коронавируса