Франция създава академия за подготовка на здравни работници