Кратки новини: Жители на Омуртаг протестират срещу 30-годишен воден режим