Ликвидират федералните агенции по печата, масовите комуникации и връзки в Русия