Важна промяна за шофьорите! Вече на предното стъкло на колата.