DW: Никъде другаде в ЕС хора не издъхват на стълбите пред болница