Превозвачи, туроператори и хотелиери се обявиха против затвор за нерегламентиран превоз