78% от българите подкрепят обвързването на еврофондовете с върховенството на правото