СЗО: Европа е изправена пред шест тежки месеца на пандемия