Подвигът на Тийм, обратът на Медведев и отпадането на големите