30 години "МИГ ИНЖЕНЕРИНГ": Летопис на успешното съграждане