Проф. Христова: Забелязва се естествено повишение на тревожността