Браншовите организации на заведенията: Строги санкции за всички, нарушили мерките!