Франция и СЗО създават Световна академия за подготовка на здравни работници