Александър Дугин: Властта е извънредно груба и невежа